Райондук мугалимдер сынагынан Суусамырлык мугалим 2-орун алды

415

Жайыл районунда ѳтүлгѳн “Жыл мугалими”сынагынан Конушбаев Кадырбек атындагы Суусамыр орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Бакаева Асель Садыбакасовна  2-орун алды. Бул сынак Жайыл районундагы бардык мектептердин арасында ѳттү.

Атаандаштар да күчтүү болду дейт Асель Бакаева:

“Конкурс жогорку деңгээлде болду. Бардык атаандаштар жогорку деңгээлде даярданышкан экен. Бул конкурста Жайыл районундагы бардык мектептер ат салышты. Башында билим берүү методикасы боюнча тестирлѳѳгѳ барып келип, андан ѳттүм. Андан кийинки тур сабактар боюнча чыгармачылык презентация болду. Бул турда бардыгыбыз колдон келишинче аракет кылдык. Сабак берүүдѳгү методика жакшы нерселердин бардыгын камтып, окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун ойготуу, окуучуларды сабакка тартуу, татыктуу билим жана тарбия берүү боюнча ар бирибиз районого барып, презентация жасадык. Ошентип 2-турдан да ѳттүм. Андан кийинки этап ачык сабак ѳтүү, мында ѳзүбүз колдонгон кандайдыр бир жаңы ыкманы кѳрсѳтүү болуп саналды. Ал ыкманы кѳрсѳтүү менен кошо окуучуларга “кандайдыр бир жакшы нерсени бере алдыңбы?” же болбосо “кандайдыр бир жаңылык ача алдыңбы?” деген суроолордун үстүндѳ ой жүгүртүп жана изилдеп, 12-мектепке барып, сабак ѳтүп келдим. Ал сабактан 5-классты тандап, Байдылда Сарногоевдин “Бешигим мекен” чыгармасы боюнча сабак ѳттүм. Натыйжасында сабак эң жогорку деңгээлде ѳттү деп мени финалга чыгарышты. Финалга үч кыргыз мектеби ѳттү. Алар, Суусамырдан Кадырбек Конушбаев мектеби жана Мырзакматов мектеби, ал эми Кара-Балтадан Макаренко мектеби.”

Бакаева Аселди коштоп барган музыка мугалими Бейшебаева Миргүл сынак жакшы ѳттү деген ойдо:

“Конкурс жакшы эле деңгээлде ѳттү деп ойлойм. Кырк мектептин ичинен тогуз мугалим мыкты деп тандалып калып, ошолордун ичинен Бакаева Асель 2-орунга илинди. Коштоп барган муглимим ишеничимди актады деп ойлойм, февраль айынан берки эмгегибиз, мээнетибиз кайтып, биздин мектептин мугалимдер жамаатын кубантып жаткан учуру. Калыстар тобу туура эле чечим чыгарды деп ойлойм. Атаандаштары да күчтүү болду. Ошончо тогуз мугалимдин арасынан 2-орун алышыбыз бул биз үчүн чоң сыймык.”

Биз Бакаева Аселге бул конкурска канча убакыт даярдандыңыз жана бул конкурста ѳзүңүзгѳ кандай тажырыйба ала алдыңыз деген суроого мындай деп жооп берди:

“Бул конкурс январь айында айтылып, мен февраль айынан баштап, ушул убакка чейин даярданып келдим. Конкурс мага кѳптѳгѳн тажырыйбаларды алып келди. Анткени, мен буга чейин изилдѳѳ иштери менен алектенип, ошону кайра күчѳтүү менен балдардын ички жан дүйнѳсүнѳ сүңгүп кирип, балдардын кайсы нерсеге кызыгуусун ойготуу, билүү мен үчүн чоң тажрыйба болду. Ал эми атаандаштардан алган тажрыйбам дайыма алдыга умтулуу, максат коюу, ошол максатка жет, аракет кылуу, ошол нерсеге жетүү үчүн кѳптѳгѳн аракеттер керек экендигин билип, ошол тажрыйбамды кайра окуучулар менен бѳлүшүү.”

Мектептин тарбия завучу Айгүл Токоева биздин мектеп кѳптѳгѳн жетишкендиктерге жетишип жатат дейт:

“Негизинен бул сынак кѳп жылдан бери Жайыл районунун билим берүү жагынан уюштуруп келе жатат. Бизден быйыл кыргыз тил мугалими Бакаева Асель катышкан. Мында “Жыл мугалими 2018” кароо сынагында ѳзүнүн эң жакшы кѳрсѳткүчтѳрүн кѳрсѳтүп, 2-орунга ээ болду. Финалга үч мугалим чыгып, алар ѳз чыгармачылыгы, ѳмүр баяны, иш тажрыйбасы менен тааныштырып ѳтүштү. Ошентип, биринчи орунду алды,

ал эми экинчи орунду Суусамыр орто мектеби алып, 8000 сом менен сыйландык. Акыркы жылдары райондук сынактарда мектеп арасындагы Конушбаев Кадырбек атындагы Суусамыр орто мектебинин жетишкендиктери ѳтѳ эле кѳп десем болот. 2016-2017-окуу жылында “Жыл мугалими” сынагында эки мугалим катышып, экѳѳ  тең биринчи орундарды багындырышкан, быйыл дагы 2-орунду багындырышты. Окуучулар арасында дагы жалпы ОРТ тестин жыйынтыгы боюнча дагы биздин мектептин 11-классынын окуучулары бүт бардыгы тең эң жакшы кѳрсѳткүчтѳрдү кѳрсѳтүп, эң алдыңкылары 187 балл алган, ал эми мурунку жылы дагы Айзаада деген кызыбыз 182 балл алган, мындайча айтканда билим сапаты жагынан дагы окуучулар эң жакшы кѳрсѳткүчтѳрдү кѳрсѳтүп жатышат. Олимпиадаларда, англис тил сабагы боюнча, тарых сабагы боюнча жакшы орундарды багындырып келишет. Аттестациядан да, аккредитациядан да ѳттүк, негизи эле кѳптѳгѳн жетишкендиктерге жетишип жатабыз.”                                                             

Мыкты макала сынагына

Даярдаган: Назима Акишбекова