Сүлүктүдөгү гимназист кыз гүлдөргө тажрыйба жүргүзүүдө

395

Сүлүктүдөгү №9-гимназиянын 6-а классынын гимназисти Мунара Джапарова биология сабагынан алган билимин өз алдынча сынап көрүү үчүн үйдө өсүмдүктүн өсүүсүнө түзүлгөн шарт боюнча тажрыйба жүргүздү. 

«Мени биология сабагында өсүмдүктүн өсүүсү үчүн физикалык факторлордон башка дагы жылуу сөз дагы керек деп айткан мугалимим Бакытбек Сапаркуловдун маалыматы өтө кызыктырып, үйдө тажрыйба жүргүздүм. Алгач бир эле гүлдөн эки окшош генеративдик сабагын кесип алып, бирдей көлөмдөгү сууга салып эки бөлмөгө коюп өстүрө баштадым. Бирөөсүнө жакшы-маанайды көтөрүүчү сөздөрдү айтып мактасам экинчисине жаман- маанайды түшүрүүчү сөздөрдү айтып жемелеп жүрдүм. Бир айдан кийин жакшы сөз укканы (сүрөттө оң колдо) жакшы өсүп, жаман сөз укканы (сүрөттө сол колдо) жакшы өспөй калганы таң калтырды. Кызыгуум мындан да артып, тажрыйбамды агайымдын көзөмөлү менен илимий негизде улантайын деп жатамын. Анткени, сөздүн маанисине таасир эткен өсүмдүкпү же суубу аныктайлы деп жатабыз «- деп маалымат берди Мунара Джапарова.          

           Кабарчы:         Айзада Эркинова