Барскоондо өспүрүмдөр үчүн менталдык арифметика сабагы ачылды

Үстүбүздөгү жылдын январь айында Барскоон айылында балдар үчүн «Академия Роста» интеллектуалдык өнүгүү борбору тарабынан менталдык арифметика мектеби ачылды.

Аталган программа өлкөбүдө биринчилерден болуп 2015-жылы «Өнүгүү Академиямынын» профессионалдуу курамы иштеп чыккан. Бул программа 4 жаштан 16 жашка чейинки өспүрүм балдардын мээсинин машыгып, өнүгүүсүнө багытталган. Менталдык арифметикада негизги курал болуп «Абакус» эсептелет. Менталдык арифметика программасында бала эки колу жана манжалары менен биргелешип иштеп, абакустун шуручаларын жылдыруу ыкмасы аркылуу эсептөөнү үйрөнөт. Бул программа балдардын мээсинин сол жана оӊ жарым шарынын биргеликтүү машыктырат. «Академиа Роста» борборунда сабактар мээни машыктыруучу атайын кызыктуу оюудары аркылуу өткөрүлөт.                                                                          Ушул «Академиа Роста» интеллектуалдык өнүгүү борборунун негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын Билим Берүүнүн Отличниги Сайкал Асылбекова менталдык арифметиканын балдар үчүн кандай жакшы жактары бар экендиги жөнүндө төмөнкүлөрдү айтып өттү:

    

« Биздин негизги максатыбыз балдарды ылдам саноо эмес, баланын эс тутумун жакшыртуу, логикалык чыгармачыл, аналитикалык ой жүгүртүүсүн жакшыртуу болуп саналат. Ошонун аркасы менен биздин балабыз өзүнүн келечегине жакшы фундамент куруп , мектепте жетишкендиктери көтөрүлүп чоӊ-чоӊ ийгиликтерге жетишет. Көрүнүп жаткандагыдай абакус деген аспаптын жардамы менен өтөт. Ушул аспап менен биздин балдарыбыз биринчи этапта санаганды үйрөнүшөт да андан кийин менталдык карта дегенге инструментибизге өтөт. Калькулятор менен абакустун окшош жактары көп. Экөө теӊ бизге санаганга жардам берет. Бирок айырмасы калькулятор биздин мээбизди жалкоолукка үйрөтөт, ал эми абакус болсо тескерисинче биздин мээбизди күчтүу кылат жана акыл кошот».

Менталдык арифметика программасы азыркы учурда Кытай жана Японияда өлкөлөрүндө бүткүл окуу системасына киргизилип, калькулятордун оордуна колдонулуп келет. Бул программанын балдарга канчалык деӊгээлде керек экендигин түшүнүп Барскоон айылынын шайыр, шамдагай, патриот кызы Нуржамал Эралиева «Академия Роста» интеллектуалдык өнүгүү программасынын проектисин утуп алып, айылга да ачууга жана айылыбыздын атын Кыргызстанга таанытууга чоӊ салымын кошту. Мындан тышкары, мектептеги мыкты делген 10 мугалимдин билимдерин жогорулатып, аларга кошумча жумуш орду менен камсыздады. Нуржамал Эралиева мектепке жардамчы болуп, балдардын арасынан жылына он балага чейин гений чыкса жакшы болот деген оюн биз менен бөлүшө кетти:

   

« Эгерде биз билимдүү болсок, айтып өткөн Барскоонубуз келечекте шаар болот. Бир кичине салым кошолу деп биз ушул проектини алып келдик. Бул болсо «Академия Роста» өнүгүү интеллектуалдык борбору кичинекей мектеп болот. Бул биз эле кичинекей нерсени ачып алып балдарды өзүнчө күжүӊдөтпөй ошол мектебибизге жардамчы бололу дедик. Суусагандык бар экен билимге, балдарыбыз чемпион болсун, гений болсун ден силердин жардамыӊар менен ачылды. Силер болбосоӊор бул проект ачылмак эмес».

Барскоон айыл  тургундары дагы «Академия Роста» өнүгүү борборунун ачылышына эӊ жакшы маанайда кабыл алышты. Бул программа биздин келечектеги урпактарыбызга эӊ жакшы өбөлгө деп эсептешти. Кубанычы койнуна батпай турган айыл тургуну, айыл аксакалдар сотунун төрагасы Сакил Шамырканов өз кубанычы менен мындайча бөлүштү:

«Бул кудайдын берген шыбаасы. Ошол балдарыбыз келечек деп жатпайбызбы, келечекте мыкты муундар, жаштарыбыз жакшы болсо жанакы шаар болот деп жатпайбызбы, ошол өзүнөн өзү эле шаар боуп калат. Биздин балдарыбыз, келечегибиз өнүп — өссүн, келечектери кеӊ болсун».

Даярдаган: Эрлан Абласов