Кан -Добо чылдыбары: Туура -Суу айылынын тарыхий -маданий мурасы.

334

 

«VI-XII кылымдары Караханидер жашаган Кан -Добо айылы кыргыздын баа жеткиз тарыхый жана маданий очогу тууралу кеп»

Кан -Добо шаары Ысык -Кол аймагынын Туура -Суу айылынын сол тарабында жайгашкан.Шаар учболуктон: Борбордук болугу(цитадель),анын айланасындагы шаардыктардын турак жайлары жана курулуш имараттарынан(шахрастан) турган.

Кан — Добо шаарын уч тараптан тоо курчап тургандыктан аскердик коргонууга ыктуу,колго караган тарабы гана ачык болгон.

Археологиялык изилдоолордо короздун коло солокоттору,коло билерик,шакек,шам чырак,он ок элинин канзадасын чагылдырган таш айкел ,темирден жасалган буюмдар,тыйын, карапа,жаргылчактар табылган.

Бул шаар жонундо маалыматтар 19 кылымдын 70 жылдары В.В.Герн,Н.В. Сорокин,В.П Поярков, С.М Дудиндин, В.В . Бартольддун эмгектеринде эскерилет.

Кан-Добо жайгашкан жер, аны курчаган ороон байыртадан бери адамзатты озуно тарткан жер болгону археологиялык табылгалар тастыктап турат.