Тогуз коргоол оюну

1008

Байыркы замандан калган кыргыздын улуттук оюндары адамдардан тунук сезимди, аң сезимдүүлүгүн, кыраакылыгын арттырып келген. Ал эми дал ушул чыгарылышта кыргыздын улуттук оюндарынын бири тогуз коргоол жөнүндө сөз кылабыз.

      Аудио: Тогуз коргоол оюну

Тогуз коргоол — так эсептөөнү, стратегиялык ойлонууну, тапкычтыкты, логикалык ой жүгүртүүнү талап кылган жана аны өнүктүргөн оюндардын бири болуп саналат. Тогуз коргоол оюнунун кыргыздардан башка улуттар да ойноп келишет. Мисалы: кытай, казак, өзбек, каракалпак жана түрк элдери.

Касиет Эркинбеков «тогуз коргоол оюну мага жагат, кичинекей кезимден бери ойноп келем. Тогуз коргоолду мен бир жумада өздөштүргөм» деди.

Учурда тогуз коргоол оюнун 5 жаштагы өспүрүмдөрдөн тарта 90 жашка чейинки кары адамдар ойношот. Эгер жакшылап көңүл буруп ойносо, анда 1-2 саттын ичинде үйрөнүп кетет.

Даярдаган: Айнуру Керимбаева