Кызыл-Туу айылынын балдары жылдыздарга жакын болушту

383

Кызыл-Туу айылынын Саадаш Абдылдаева атындагы орто мектебинин окуучуларын Польшадан келген Эвелена «Кыргыз асманынын алдында» деген долбоору менен тааныштырып кетти. Балдар асмандагы жылдыздарды телескоп менен кɵрүүнү үйрɵнүштү.

Эвелена 3 жылдан бери «Жалпы асман алдында» деген долбоордо иштеп келе жатат. Бирок Кыргызстанда жашап жаткан үчүн «Кыргыз асманынын алдында» ASTROJAILOO деп ɵзгɵртүлгɵн. Эвелена мугалимдерге жана окуучуларга астрономия боюнча кызыктуу фактыларды айтып берди.

Биринчиден, бул долбоор боюнча мугалимдерге түшүндүрүп үйрɵттү. Андан соң мугалимдер окуучуларга үйрɵтүп, ийирм ачып балдардын ɵсүп-ɵнүгүшүнɵ жардам берет.

Окуучулар астрономия сабагында жылдыздар жɵнүндɵ ɵтүштү.  Жɵнɵкɵй пластилинден жана шариктен планеталарды жасап үйрɵнүштү.

Ал эми эң кызыктуусу телескоп менен кɵрүү болду. Телескоп менен жылдыздарды кɵрсɵ болот. Бирок сабак жарыкта болгон үчүн жылдыздарды кɵрɵ алышкан жок. Кечинде жылдыздарды үч секунддун ичинде гана кɵрɵ алабыз. Себеби ɵзүбүзгɵ билинбегени менен биз жылып турабыз.

Акырында Эвелина бардык окуучулардан маалымат алды. Кызыкпаган окуучулар дагы кызыгып угуп жатышты. Окуучулар сабак кызыктуу болуп ɵткɵнүн айтып беришти.

Даярдаган: Раушан Дүйшеева