Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат

331