Студенттердин практикасы Ала-арча жаратылыш паркында өттү

331

15-июнь күнү, Талас малекеттик университетинин табият таануу жана педагогика факультетинин студенттери Чүй облусундагы кыргыз мамлекеттик Ала-арча жаратылыш паркында жайкы окуу-талаа практикасын өтөштү.

      Аудио: Студенттердин практикасы Ала-арча жаратылыш паркында өттү

Практика эки максатта өткөн:

  1. Жазгы окуу-талаа практикасы — Талас облусундагы Бешташ жаратылыш паркында өткөрүлүп, студенттер өсүмдүктөрдүн вегетациясына изилдөө жүргүзүү.
  2. Жайкы окуу-талаа практикасы — Чүй облусундагы кыргыз мамлекеттик Ала-арча жаратылыш паркында болуп, үч күнгө созулган. Мында студенттер Кыргызстандын фаунасы менен флорасынын көп түрдүүлүгү жана эндемиктери менен таанышты.

Жалпысынан практикага 2-3-курстун студенттери катышып, ботаника, өсүмдүктөрдүн систематикасы, омурткалуулардын жана омурткасыздардын зоологиясы предметтери боюнча теориялык билимдерин практика менен айкалыштырышты.

Талас мамлекеттик университетинин ага окутуучусу Жышан Сагынбековдун айтымында, практиканын алгачкы күндөрү аба ырайы бир аз тоскоолдук жаратканына карабастан керектүү бир топ материалдарды чогулта алышкан.

Мындан тышкары 37 жыл бою үзүрлүү эмгектенип келген Алкан Нурканов студенттерге самлекеттик Ала-арча жаратылыш паркынын кыскача тарыхына токтолуп, паркта жүрүү эрежелери менен тааныштырып өттү.

Студенттер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз Республикасынын улуттук академиясынын корреспондент-мүчөсү, профессор Сапаш Касиев атындагы Зоологиялык музейинде болуп, Бишкек шаарынын тарыхый, маданий, архитектуралык эстелиги болуп саналган Дендрарий ботаникалык багы менен таанышышкан.

Биология адистерин даярдоодо окуу-талаа практикасынын ролу чоң. Практикада студенттер окуу процессинде алган билимдерин талаада толуктап, материалдарды топтоп, курстук жана дипломдук иштерди жазышат.

 Даярдаган: Рахат Камчыбекова