Кызыл-Жылдыз айылында каада-салтты жандандыруу боюнча иш-чара өттү

243

Нарын районундагы Кызыл-Жылдыз айылынын К.Иманалиев орто  мектебинде “Муундар аралык байланышты бекемдɵɵ, унутулуп бара жаткан улуттук каада-салтты жандандыруу” темасында ачык сабак ɵткɵрʏлдʏ.

      Аудио: Унутулуп бара жаткан улуттук каада-салтты жандандыруу

Бул иш-чара айыл аксакалдары, энелер, актив лидерлери жана мугалимдердин катышуусунда ɵтʏп, жаш муундардын табиятка болгон  мамилеси, айлана-чɵйрɵгɵ салкын мамиледен улам, учурда кездешип жаткан терс кɵрʏнʏштɵр тууралуу талкуу менен ɵттʏ.

Кара-Чий айылдык ден соолук комитетинин башчысы, айымдар кенешинин тɵрайымы Салика Турдакунова ачык сабак тууралуу тɵмɵнкʏлɵргɵ токтолду:

— Бʏгʏнкʏ муундар аралык байланыш жана кыргыздын салттарын жаш ɵсʏп келе жаткан муундарга калыптандырууда ɵтʏлгɵн иш-чара эң жакшы натыйжа берди деп ойлойм. Бул жерде мектеп окуучулары да эң жакшы активдʏʏлʏгʏн кɵрсɵттʏ, келген  ата-энелер да ɵз ойлорун айтышты.

К.Иманалиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Калмира Исмаилова ачык сабак жогорку деңгээлде ɵткɵндʏгʏн айтты.

— Бул ачык сабакта жаштар арасында ынтымакты жана биримдикди бекемдɵɵ менен жаштарды ынтымакка чакырды жана кɵптɵгɵн окуучулар катышып жаш муундардын  табиятка болгон мамилесин шыктандырды.

Бул иш-чаранын негизги максаты — салттуу маданиятты жана унутулуп бара жаткан улуттук каада-салтты кийинки муунга ɵткɵрʏп берʏʏ болду.

Даярдагандар: А.Табалдиев атындагы орто мектебинин окуучулары Аиза  Жанышова, Элина Темирбекова, Нурай Эсенгулова.