Жалпы республикалык тестирлөө

531

Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөө (ЖРТ) майдын 16сынан 20сына чейин өтөт. 2017 жылы негизги жанан предметтик тесттерге катталуунун бассы 320 сом болду.

Негизги тест бардык абитуриенттер үчүн милдеттүү. Предметтик тестер айрым адистиктер үчүн милдеттүү.

Ош облусудагы Учкун айлынын Учкун мектеби тестке даярдыгы боюнча, мектеп радиосунун волонтерлору сюжет даярдашкан.

      Аудио: Жалпы республикалык тестирлөө

Учкун орто мектеби, Ош облусу