Сиз Ысык-Кѳлдүн жаратылышын канчалык деӊгээлде билесиз?

«Бул басылма Европа Биримдигинин колдоосу менен даярдалды. Басылманын мазмуну Жамааттык ЖМКлардын Ассоциациясынын жоопкерчилиги болуп саналат жана Европа Биримдигинин кѳз карашын чагылдырбайт.

Даярдаган: Гүлкайыр Осмоналиева