Кыргыз тил майрамы Жал айылынын мектебинде өткөрүлөт

1427

Жал айылын мектебинде жыл сайын кыргыз тил майрамы өткөрүлөт. Кыргыз тил майрамына карата ар кандай иш чаралар даярдыктар болуп жатат.

20130101_140220

Кыргызстандын калкынын саясий активдүүлүгүнүн өсүшү, улуттук аң сезимин көтөрүлүшүн шартында Кыргызстандын Компартиясынын толук көзөмөлүнө турган Кыргыз ССР Жогорку Совети 1989-жылы 23-сентябрьда “Кыргыз тили” жөнүндө мыйзамды кабыл алган. Орус тили улуттардын тилдеринин тең укутуулугу жана эркин өнүгүшү камсыз кылынат деп белгиленет.

Кыргыз тилинин казынасы бай. Сүйлөө маданият жогору өнүккөн. Тилди сактоо дегенде өзү эң биринчи таза сүйлөө. Башка тилди талабына жараша өздөштүр, үйрөн. Ар бир тилди уникалдуу маданиятын, дүйнөкөрүмүн таанып билебиз.

Бүгүнкү күндө улуттук тил экономиканын, техниканын, маданияттын, адабияттын, илимдин, тарыхтын тили болуп кызмат кылышы зарыл. Ал үчүн ар бирибиз эне тилибизди сүйүп, кадырлап, жогорку деңгээлге жеткирүүбүз зарыл.

Мектеп директору Султаналиева Динара Джолдошбековна-мектепте 27 жылдан бери иштеп келе жатам, ошогул убакыт ичинде ар бир жыл сайын Кырыгз тил майрамы өткөрүлөт.

“Тил майрамына карата 23-сеньтябрда атайын план ишмерчемдер бюнча даярдыктар көрүлүдө ишмерчемдерде биздин мектепте усулдук бирикмелер бар усулдук бирикме кыргыз тил бирикмесине жүктөлгөн бул тапшырма Султанкулова Нурзада Абдыразаковна Абельдиева Чынара Асановно. Уюштурулуч иштердин директордун орун басары Асанов Ырыскелди агай болуп баардыгы бирдикте даядык көрүп жатышат.

Иш чаралар ар кандай болот кеберки класстарда ата-энелердин катышуусу менен класстык сааттар өткөрүлөт кебир жерлерде паралель боюнча майрамдык класстык сааттар өтөт. Тарыхына кайрылсак 1989-жылы 23-сеньтябырда кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Себеби бул кыргыз тилин кыргыз калкы жоготпой тилдин жок болбошуна байланыштуу ушул мыйзам кабыл алынган.

Орус тили да улуттар арлык катнаштын тили катары таанылып азыркы кунгө чейин бири-бирибиз менен орус тилинде дагы баарлашып жүрөбүз тилибиз тең уккукту жана эркин өнүгүштүү камсыз кылат.Сүйлөө маданиятыбыз жогоруласын деп тилди сактоо эң биринчи максат кыргыз тилин сактап калуу үчүн биз ушул ишчара аркылуу тарбия берип жатабыз”, — деди ал.

Мугалими Чынара Абелдиева кыргыз тил сабагын орусс класстарга өтөт, анткени орусс кластардагы кыргыз тил сабагын билиш керек.

“Кыргыз тил майрамына карата мектепте ар кандай иш чаралар өткөрүлөт.Быйылкы жылда иш-чаралар дагы өткөүлгөн. Даярдыктар болуп жатат. Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына карата Виктарина адабий кечеси уюштурулат.

Биздин ата-бабаларырыбыз кылымдын кылымга өткөрүп берген,кыргыз тилдин улуулугун сулуулугун сыйлап,кийинки жаштарга жашыныкай үлгүү жана тарбия менен өткөрүп беришибиз керек. Кыргыз тилдин тарыхы биз буга чейин 74жыл бою изилдеп 1989-жылы 23-сеньтябрда тилибизди мамлекеттик тил деп ошол мыйзамды кабыл алганбыз”, — өз оюн толуктап кетти.

Тамара Биримкулова 21 жылдан бери мектепте тарыхчы болуп иштейт, 23-сентябрьга карата иш чара даярдык кылып жатат.
“Кыргыз тил күнүнө карата 9а классынын окуучулары менен бирдикте музыкалык адабий-кече өткөрүлгөнүтурат. Тил майрамы эмнеси менен кызык десем …

Тил күнүнө карата баардык окуучулар ар кандай иш- чараларга, виктариналарга, катышышытбул. Бул баардыгына кызык болсо керек. Бул майрамды өз тилибизди өркүндөтуш үчүн өткөрөбүз. Жыл сайын белгилеп өнүктүрүп , өстүрөбүз деп ойлойм.Жыл сайын белгилесек элдин эсинде сакталып калат”, — оюн билдирди.

Айтурган Өмүрбекова адабий тилдеги китептерди окууганды жакшы көрөт.

“Курманжан Датканын рольун ойнойм. Кыргыз тилин унутулгуз кымбат экенин айтам. Анткени кыргыз тили жөнүндө бир жылда бир жолу болсо да майрам катары кабыл алып унутпашызбыз керек! Өз эне тилибизди унутпайлы”, — деди ал.

Урмат Рысбеков 9 класстын окуучусу кыргыз тили майрамын абдан жакшы көрөт, анткени 5-чи классынан бери Манас айтып келе жатат.

“Мен Манастын сөзүн айтып Манастын рольун аткарам. Анткени Манастыкыргыз эли ильгертеден бери айтып келе жатышат. Алкыргыз тил майрамы өзүнүн унутулбас сөз байлыгы менен кызык”, — деп айты.

Даярдаган: Ууржан Молдокулов, Дастан Джаркымбаев.