Бала тарбиялоонун негизги эрежелери

1179

GE DIGITAL CAMERA

Бала тарбиялоо-аялдын эң уулу иши. Эне баласынын денеси үчүн гана кам көрбөстөн, анын жан дүйнөсүнө, жүрүм-турумуна, адеп-ахлактык тарбиясына зор таасир берет. Ал балдарынын жакшы адаттары өздөштүрүүсүнө көмөктөшөт. Баланын адаттары жаңыдан пайда болуп, мүнөзү калыптанып келе жатканда, эненин таасири баарынан күчтүү.

Ата-эне баласына кенеш берүүдө бир аксиома бар. Балдар дайыма ата-энесинин күзгүсү болуп эсептелинет. Бала менен эмне болсо дагы, ар дайым ата-эне айткан сөздөрү, жасаган иштери балдар үлгү, чындык катары кабыл алышат. Ошондуктан тарбиянын эң жакшы жолу-ата-эненин үлгүсү.

Даярдаган: Асель Оморова.