Журналистика мектебинин катышуучулары

3049

ЖАЙ-2015 биринчи журналистика мектебинин катышуучулары

ЖАЙ-2015 экинчи журналистика мектебинин катышуучулары

КҮЗ-2015 биринчи журналистика мектебинин катышуучулары

КҮЗ-2015 экинчи журналистика мектебинин катышуучулары

Кыш-2016 журналистика мектебинин катышуучулары

ЖАЗ-2016 биринчи журналистика мектебинин катышуучулары

ЖАЗ-2016 экинчи журналистика мектебинин катышуучулары

ЖАЙ-2016 биринчи журналистика мектебинин катышуучулары

ЖАЙ-2016 экинчи журналистика мектебинин катышуучулары