ТАШ-КӨМҮР ЭГЕМЕНДИКТИ БЕЛГИЛӨӨДӨ (ФОТО-РЕПОРТАЖ)

1618

Бүгүн Кыргыз Республикасы эгемендиктин 24 жылдык майрамы белгиленүүдө. 1991-жылы өлкө СССРдин курамынан бөлүнүп, көз карандысыз мамлекет болгон. Ошол жылы 31-август өлкөнүн эгемендик күнү деп жарыяланган.

Таш-Көмүр салтанаттуу азем өтүп жатат.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Авторолору: Ирина Шмакова