№2087 Кара — Суу участкалык шайлоо комиссиясы ишке кирди.

972

Шайлоочулардын  тизмелери илинип,  кабарлоо  жазылып, участкалык  шайлоо  комиссиясынын  мучолору  тарабынан  кабарлоолор  таркатылды.Шайлоочулардын  тизмесиндеги  жеке  маалыматтарындагы  кандай болбосун  ката  же  так  эместик  туралуу  УШКга   кайрылуу  тууралу  тушундуруу  иштери  жургузулду.

2015-жылдын  19-сентябрында  участкалык  шайлоо  комиссиясы  арыздарын  токтотот. Бул  шайлоодо   мурунку  шайлоодон  озгочолугу  биометрикалык  каттоодон  откон  гана  шайлоочулардын  тизмесине  киргизилет. ID-карта  же  жалпы  жарандык паспорту  бар  жарандар гана  добуш  бере  алат – деп  шайлоочуларга  кенири  тушунук  берилди.

Даярдаган:  Мааметова.А