Ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан администрациялык тартипте кармоо жөнүндө жарандар үчүн эскерткич

852

Бул эскерткич ар кандай себептерден улам милиция кызматкерлери тарабынан кармалышы мүмкүн болгон жарандарга алар өз укуктарын коргоо жана бул кырдаалдан аз жоготуулар менен чыга алышы үчүн аргалган.

Эскерткичти окуу үчүн басыңыз: Жарандар үчүн эскерткич

Эскерткичти даярдаган «Голос Свободы» коомдук фонду
Бишкек — 2015