Жаш окумуштуу А. Абдираимов илимге жаңылык киргизип жатат.

704

20150418_161220

И.  Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин доценти, техника илимдеринин кандидаты Абдираимов Абдусамат Акматович өзүнүн докторлук илимий ишинин үстүндө иштеп жатып машинелердин жана механизмдердин назарияты (теория механизмов и машин) тармагында жаңы бир уникалдуу ачылыш жасоонун алдында турат.

А. Абдираимовдун айтуусунда илимий ачылышка далил болгон механизмдин макети жасалып «иштеген» жана формула менен эсептөө иш жүзүнө ашкан. Бул ачылышты эми патенттөө гана калган. Аның үчүн тиешелүү документтер Кыргыз Патентке тапшырылган. Жобого ылайые мөөнөттө патент берилет же бул мурда башка окумуштуу тарабынан патенттелген деген жооп берилет. «Мен патент алуума ишенемин. Себеби бул тармакта Дүйнөдө аз эле мамлекеттин окумуштуулары иш жүргүзөт. Менин оюмду Россия Федерациясындагы Алп окумуштуу Дворников да тастыктап, дүйнөдө мындай ачылыш боло элек деп өз сунушун берди. Эмне болсо да Жобого ылайык Кыргыз Патенттин жообун күтобүз»-  дейт Абдусамат Акматович.

Айта кетсек А. Абдираимов Баткен облусунан чыккан жаш окумуштуу.

Кабарчы:  Анварбек Тухтаров