Айыл чарба шайманы колго жасалууда

1275

20150407_151209[1]

Баетов айылынын тургуну Шыгаев Келдибек жазгы талаа жумуштарына колдонулуучу тырмоонун тиштерин   колго жасайт. Эскирип, керектен чыгып калган тырмоону алып, анын тиштерин чыгарып, мизи учталып кайрадан жаңыртылат.

Учурда мындай тырмоонун 6 даанасы ишке даяр. Буйрутма менен эмес өздөрүнүн жазгы талаа жумуштарына колдонуу жана элге кызмат көрсөтүү үчүн гана жасалууда.

20150407_151358[1]

“Тырмоо айдоо айдагандан кийин жерди жумшартат, топурактын чоң –чоң кесиндилерин майдалайт. Ошондуктан бул дыйкандардын жер айдоосу үчүн абдан керектүү.Сатып алганга ар бир эле дыйкандын каражаты жетпейт. Анын бир тиши эле 50 сом турат” дейт Шыгаев Келдибек.

Даярдаган: Б.Мамытбекова