Айылдардагы мектеп окуучуларынын билим деңгээли

1013

wpid-20150331_1304411

Жыйырма биринчи кылым илим жана техниканын жылы болгондуктан мектеп окуучулары көп убактысын интернетте өткөрүүдө. «Ал эми окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу үчүн предметтик мугалимдер окуучуларга кандайдыр бир ыкмаларды көбүрөөк пайдаланып алардын кызыгуусун арттыруу керек», деген приципти Токтоян айылындагы мектептин  директорунун орун басары Кенже Куялиева туу тутунат.

wpid-20150331_123755

«Учурда мектеп окуучуларынын билим деңгээли орто, бирок көңүл заманбап техникаларга көп бурулууда. Китепканага дагы киргенге дагы убактылары жок. Токтоян айылындагы А.Коёнкөзов мектебинде башталгыч класста 123 окуучу окуйт булардын билим сапатын 41.2%  5-9 га чейин 102 бала билим билим алат, алардын билим сапаты 34.5%ды түздү. Ал эми10-11 ден ала турган болсок 28 окуучу билим алат. Булардын билим сапаты 28.5% ды түздү. Ал эми биз жалпы мектеп боюнча ала турган болсок 30.8% ды түздү»,–деди Кенже Куялиева.

4-класстын класс жетекчиси Сегизекова Жыпаркүл өз оюн төмөндөгүдөй билдирип кетти.

«Окуучулардын билим деңгээли учурда бир аз жогору  десем жаңылышпайм. Окуучулар өздөрү да билим керек экенин билип сабакка болгон кызыгуусу жакшырып баратат. Мисалы. менин окуучуларымдын көбү жакшы окуйт. Арасында эки үч окуучу гана кээ бир сабактарынан жетишпейт. 2014-жылдын мыкты классы деп тандалган. Мен өз окуучуларым менен сыймыктанам мен дагы аларга жакшы билим берип келечекте элибизге кызмат кылган уул-кыздардан болсо дейм», -дейт Сегизекова Жыпаркүл.

wpid-20150331_1255211

«Мен китепканадан көп деле китеп алып окубайм көбүнчө мугалимдер берген тапшырманы кошумча интернеттен алып аткарам. Мага көбүнчө англис тили, орус тили жана тарых сабактары жагат, ушул сабактар боюнча мектепте кружоктор өтүлсө жакшы болоор эле», деп билдирди аталган мектептин окуучусу.

Даярдагандар: Калыгул Максат уулу, Рита Кеңешова.