ВИЧ-инфекцияны алдын алуу. Колдонмолор

2979

HIV

ВИЧ-инфекцияны алдын алуу. Окуу куралы

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын педагогикалык адистиктердеги окутуучулары үчүн окуу куралы. Колдонмону толук бул жерден жүктөп алып таанышсаңыз болот

Пособие по профилактике ВИЧ-инфекции. Учебное пособие

Пособие «Профилактика ВИЧ-инфекции» для преподавателей высших учебных заведений Кыргызской Республики.

hiv2
ВИЧ-инфекцияны алдын алуу. Маалымат жыйнагы
Кыргыз Республикасынын мектеп жетекчилери  жана мугалимдери үчүн маалымат жыйнагы.

Бул китепте ВИЧ жана СПИД жөнүндө негизги түшүнүктөр, ВИЧ-инфекцияны алдын алуунун гендердик аспектилери, ВИЧ-инфекцияны алдын алуу боюнча билим берүү программаларынын өзгөчөлүктөрү жана башка маселелер жөнүндө сөз болот. Жыйнакты толук бул жерден жүктөп алып таанышсаңыз болот

Профилактика ВИЧ-инфекции.Информационный сборник

Информационный сборник для руководителей школ и учителей Кыргызской Республики. В данной книге говорится об основных понятиях, гендерных аспектах профилактики ВИЧ-инфекции,  об особенностях образовательных программ по профилактике ВИЧ и о других вопросах.