Нарындыктардын "Ералашы"

1068

Нарын облусунун Учкун айылындагы жамааттык мультимедиа борборунун видеоматериалы

Кыскача мазмуну:
Бала мектептен келет.
«Эмне үчүн бүт эки деген бааларды алгансың?» — деп капаланып күндөлүктү барактайт апасы.
«Апа, мугалим бардык бештерди, төрттөрдү, үчтөрдү таратып берди. Мага кезек келгенде экилер калып калды» — деп жооп берет баласы.