Кызыл-Булак: "Манас таануу" интеллектуалдык таймашы болуп өттү

3513

Конкурска тогуз мектептин 8-9-классттарынын алты окуучусу бир команда болуп катышты. Атайын аны кыргыз тил мугалимдери жетектеди.

image

Т. Айбашев орто мектебин кыргыз тил мугалими Мадалиева Мактым эжекенин айтымы боюнча ,»Манас таануу» интеллектуалдык таймашы эки жылдан бери мектептер арасында өткөрүлөт.

«Конкурстун негизги максаты — «Манас» эпосу тууралуу кеңири маалымат берүү, кыргыз элинин тарыхын үйрөнүү, элибиздин улуулугун, касиетин, бийиктигин, эл жерин сүйгөн баатыр эл экенин даңазалап көрсөтүү»,- деп айтып берди конкурстун жетекчиси Мадалиева Мактым эжеке.

image

Таймаштын шартына жараша, командалар аталыштарын «Манас» эпосунан издеп, өзгөчө ат коюусу жана ал атты жактап, чечмелеп бериши керек эле. Таймаш жети бөлүмдөн туруп, залкар манасчы Саякбай Каралаевдин варианты боюнча өткөрүлдү.

image

Авторлор: Курбанбек кызы Бурулай, Жумабаева Айгерим